Dofinansowanie

Realizowane projekty

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 przez restaurację Kotka Cafe poprzez
wdrożenie technologii bezkontaktowego składania oraz rozliczania zamówień oraz zakup
wyposażenia.

Beneficjent: Kotka Cafe WERONIKA WIŚNIEWSKA
Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0129/20
Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
Program: Regionalny​​ Program ​​Operacyjny ​​dla ​​Województwa​ ​Pomorskiego ​​na ​​lata 2014-2020
Oś​ Priorytetowa 02.​​ Przedsiębiorstwa
Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane,
Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Wartość​ projektu: 283 628,00 ​PLN
Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 283 628,00 ​PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2​41 083,80​ ​PLN

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w firmie KOTKA CAFE
oraz utrzymanie działalności Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty kawiarni Kotka
możliwości składania zamówień z dowozem oraz na wynos. Wdrożone rozwiązanie umożliwi lokalowi
przetrwanie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.